Samfund

Penge på vej til lokale ildsjæle og iværksættere i fiskeriområder

Tilskudsordningen på 16 millioner kroner er på vej til nye initiativer i fiskeriområder. Arkivfoto.

Den nationale tilskudsordning, der sender penge til projekter i udvalgte fiskeriområder, bliver videreført på samme niveau som i 2023. Igen i år kommer rammen for FLAG-tilskudsordningen til at lyde på 16 millioner kroner.

Den nationale FLAG-pulje er en tilskudsordning, hvor der kan søges om midler til maritime projekter. Igennem de lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG), som er lokalt forankrede foreninger, gives der tilskud til projekter, der har til formål at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder. Puljemidlerne skal gå til erhvervssamarbejde, innovation eller projekter, der etablerer eller udvikler små eller mikrovirksomheder.

Puljen var tidligere forudsat medfinansieret af EU-midler i 2024, men udmøntning af det EU-finansierede fiskeriprogram afventede Fiskerikommissionens konklusioner og blev dermed forsinket. Det har været en høj prioritet for minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, at sikre, at puljen er endt på samme niveau som sidste år. Derfor er de resterende penge nu fundet i reserven til det landdistriktspolitisk udspil.

Der er etableret fiskeriaktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og omfatter komunerne:

Assens, Bornholm, Esbjerg, Frederikshavn, Gribskov, Halsnæs, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kerteminde, Langeland, Lemvig, Læsø, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern, Syddjurs, Thisted og Ærø.

Kommentarer